Cymru

BookTrust Cymru’n helpu plant i fwynhau awduron, storïwyr ac arlunwyr gorau Cymru wrth i hwb digidol Amser Gartref lansio

0
Eloise Williams

Mae BookTrust Cymru yn lansio hwb digidol newydd i helpu i ddifyrru plant a theuluoedd sydd gartref, ac i rannu llyfrau, straeon a rhigymau gan rai o hoff awduron, darlunwyr a storïwyr Cymru.

Bydd BookTrust Cymru HomeTime – AmserGartref BookTrust Cymru yn cynnwys darlleniadau o lyfrau wedi’u ffilmio, sesiynau rhigwm a chân, llyfrau stori a llun rhyngweithiol a llawer iawn mwy. Mae awduron, darlunwyr a storïwyr o bob cwr o Gymru’n cyfrannu’u gwaith i helpu plant a theuluoedd ddod drwy’r amser anodd hwn tra bo’r ysgolion ar gau a bywyd arferol wedi’i gyfyngu.

Bydd AmserGartref BookTrust Cymru yn rhoi cyfle i arddangos peth o’r doniau rhagorol sydd gennym yng Nghymru, wrth rannu cynnwys o safon uchel yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd y safle’n lansio gyda Laureate Plant Cymru, Eloise Williams, yn darllen ei llyfr Elen’s Island fesul pennod; bydd chwedlau traddodiadol yn cael eu hadrodd gan y storïwr Michael Harvey; sesiynau ‘sut i arlunio’ gyda’r arlunydd Huw Aaron; ac Elin Meek yn darllen ei haddasiad Cymraeg o lyfr Roald Dahl, Billy and the Minpins.

Yn arbennig ar gyfer y Pasg, bydd y safle hefyd yn rhoi sylw i fersiwn ryngweithiol hwyliog o’r llyfr stori a llun Every Bunny Dance!/ Pob Un Bwni’n Dawnsio! yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd modd i deuluoedd ddod o hyd i restrau o weithgareddau rheolaidd ar lein, gan gynnwys sesiynau amser rhigwm ac amser stori dan ofal llyfrgelloedd lleol, heriau ysgrifennu gan awduron a gwybodaeth ynghylch ble i ddod o hyd i syniadau gwych ar lein ar gyfer mwynhau llyfrau, straeon a rhigymau.

Gall teuluoedd hefyd ddilyn y cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #BookTrustHomeTime a #AmserGartrefBookTrust.

Bydd BookTrust HomeTime Wales – AmserGartref BookTrust Cymru yn dolennu gyda hwb BookTrust ar draws y Deyrnas Unedig, BookTrust HomeTime hefyd, sy’n cynnal arlwy eithriadol o syniadau a grëwyd gan brif awduron ac arlunwyr llyfrau plant, mewn ymateb i gau’r ysgolion ym Mhrydain, a bwriad y cyfan yw diddanu plant a’u cael i ddarllen yn ystod y cyfnod hwn o newid mawr.

Meddai Helen Wales, Pennaeth BookTrust Cymru:

“Mae teuluoedd ledled y wlad yn addasu i ffordd newydd o fyw dros dro, ac mae BookTrust yma i roi cefnogaeth a hwb yn y ffordd orau y gwyddom ni – drwy gael hwyl gyda llyfrau, straeon a rhigymau! Rydym ni’n falch iawn i fod yn cynnal yr hwb cynnwys rhad ac am ddim hwn er mwyn gallu rhannu adnoddau, syniadau a gweithgareddau gan rai o awduron, darlunwyr a storïwyr anhygoel Cymru.

“Mae cyfoeth rhyfeddol o ddoniau yng Nghymru, yn Gymraeg a Saesneg, a’n gobaith ni yw y bydd AmserGartref BookTrust Cymru yn helpu llawer mwy o blant i ddod o hyd i ffefryn newydd.”

Dywedodd Laureate Plant Cymru, Eloise Williams:

“Mae straeon yn rhoi hudoliaeth a gobaith i ni. Cyfle i chwerthin neu godi calon ar adeg o argyfwng. Ymdeimlad gwell o gydymdeimlad a dealltwriaeth am fywydau pobl eraill. Rwy’n cyfrannu at AmserGartref BookTrust Cymru oherwydd bod angen nawr, yn fwy nag erioed, i ni deimlo’r agosatrwydd sy’n dod yn sgil straeon.”

Rhys Gregory
Editor of Wales247.co.uk

BookTrust Cymru launch Welsh language digital hub

Previous article

Ministry of Furniture repurposes facilities to make face shields

Next article